اکران «داش آکل» و «آخرین بار کی سحر را دیدی "

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۷/۶/۷ چهارشنبه
(0)
(0)
اکران «داش آکل» و «آخرین بار کی سحر را دیدی "
اکران «داش آکل» و «آخرین بار کی سحر را دیدی

رادیو کورش _ غلامرضا فرجی درباره جلسه دوشنبه پنجم شهریور این کارگروه گفت: فیلم «داش آکل» از روز چهارشنبه این هفته در سرگروه «ایران» و فیلم «آخرین بار سحر را کی دیدی؟» در گروه «زندگی» اکران می‌شوند.

به گفته او این دو فیلم به ترتیب جایگزین فیلم‌های «راه رفتن روی سیم» و «کاتیوشا» می‌شوند اما اکران این فیلم‌ها در زیر گروه‌ها ادامه خواهد داشت ، کف‌ فروش دیگر فیلمها نیز بررسی شد و اکرانشان هم‌چنان ادامه دارد.

شرکت سازنده