بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس سینمایی کورش

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ چهارشنبه
(0)
(0)
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس سینمایی کورش
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس سینمایی کورش

 دکتر محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و آقای محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در ایام سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در کورش مال حضور پیدا کردند و از پردیس سینمایی کورش بازدید بعمل آوردند.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و همچنین مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در کورش مال
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس کورش
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و همچنین مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در کورش مال
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس کورش
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و همچنین مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در کورش مال
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس کورش
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و همچنین مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در کورش مال
بازدید دکتر طباطبایی نژاد و فرجی از پردیس کورش