مصاحبه اختصاصی رادیو کورش با مهدی سلطانی و فریبا متخصص

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۶/۵/۲۳ دوشنبه
(4)
(0)
مصاحبه اختصاصی رادیو کورش با مهدی سلطانی و فریبا متخصص
مصاحبه اختصاصی رادیو کورش با مهدی سلطانی و فریبا متخصص
مهدی سلطانی و فریبا متخصص در مقابل دوربین رادیو کورش از حال هوای اکران قسمت هفتم سریال شهرزاد گفتند.
مهدی سلطانی با اشاره به اینکه اولین بار است در پردیس کورش حاضر می شود از اینکه این رویداد همراه شد با اکران سریال شهرزاد اظهار خوشحالی و از استقبال پر شور مردم برای دیدن این سریال تشکر کرد.
وی همچنین فیلمنامه قصه نویسنده و دیالوگ های خوب بازیگران و کارگردان توانا را عوامل اصلی موفقیت سریال شهرزاد دانست.
همچنین فریبا متخصص دیگر هنرمند سریال شهرزاد با تشکر از حضور مردم برای دیدن این سریال در سینما کورش به همراه انان به دیدن این سریال عاشقانه نشست.