پوستر کمدی انسانی طراحی شد.

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ چهارشنبه
(4)
(0)
پوستر کمدی انسانی طراحی شد.
پوستر کمدی انسانی طراحی شد.
پوستر تازه «کمدی انسانی» توسط رضا جباری طراحی شده است.
«کمدی انسانی» تازه‌ترین فیلم محمدهادی کریمی است که آن را می توان یک کمدی تراژدی در بستر تاریخ معاصر قلمداد کرد.