پری ناز ایزدیار و مينا ساداتی تنديس داکا را ربودند.

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش