اکران مردمی فيلم سینمایی سرو زیر آب

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ دوشنبه
(1)
(0)
اکران مردمی فيلم سینمایی سرو زیر آب
اکران مردمی فيلم  سینمایی سرو زیر آب
اکران مردمی فيلم  سینمایی سرو زیر آب در پردیس کورش

دوشنبه 16 بهمن ، ساعت 20 ، با حضور محمدعلی باشه‌آهنگر، سیدحامد حسینی، ستاره اسکندری، سیاوش چراغی و
شرکت سازنده