آتش سوزی انبار در کورش مال

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
آتش سوزی انبار در کورش مال
آتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شدآتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شد - ور به موقع آتش نشانان مهار گردید. /up - ام زیرزمین آتش گرفته است در صورتی که - شاکریم که آتش سوزی مجتمع کورش با اقت - اری مردم و آتش نشانان عزیز به سرعت و - یستگاه ۱۰۲ آتش نشانی تهران، همکارانم - ریم که آتش سوزی مجتمع کورش با اقتدار - حادثه آتش سوزی انبار یکی از واحدهای - خشی از این انبار امروز دچار حریق شده - بخشی از یک انبار کوچک بود. خداوند - ه آتش سوزی انبار یکی از واحدهای کورش - ز آتش‌سوزی در طبقه منفی شش مجتمع کورش - cbu8a1.jpg در طبقه منفی ششم مجتمع کور - گرفته است در صورتی که حریق فقط مربوط - وزهای عادی در خدمت هموطنان عزیز خواهد - ، همکارانم در کورش مال و همراهی شما م - دار مدیران کورش مال شد ساعت 13:15 امر - ی شش مجتمع کورش رخ داد که به سرعت با - بیر مدیران کورش مال و حضور به موقع آت - ششم مجتمع کورش انباری کوچکی وجود داش - سوزی مجتمع کورش با اقتدار و تدبیر سری - دیران کورش مال شد ساعت 13:15 امروز آت - دیران کورش مال و حضور به موقع آتش نشا - دیران کورش مال و همچنین همکاری مردم و - رشنبه کورش مال باز خواهد بود و به کا - عامل کورش مال با انتشار اطلاعیه&zwnj
رادیو کورش ، کورش مال ، رادیو کورش مال ، مهندس میرعالی ، آتش سوزی در کورش مال ، حریق در کورش مال ، مهار آتش در کوروش ، آش سوزی در مجتمع کورش ، مجتمع کورش ، آتش نشان ، مهار آتش ، کورش مال در آتش ، آتش سوزی انبار در کورش مال ، مجتمع کورش آتش گرفت ، آتش سوزی کوروش ، حریق در کوروش ، مدیرعامل مجتمع کوروش ، مصاحبه مدیر کوروش با شبکه خبر ،
299 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۹۶
شرکت سازنده