اعضای هیئت مدیره کورش مال

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
اعضای هیئت مدیره کورش مال
رای اعتماد مجدد مالکین به مهندس میرعالیرای اعتماد مجدد مالکین به مهندس میرعالی - به انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و با - اصلی هیات مدیره به مدت دو سال آقای - اصلی هیات مدیره به مدت دو سال خانم - اصلی هیات مدیره و خزانه‌دار به - البدل هیات مدیره به مدت دو سال آقای - یس سینمایی کورش برگزار شد. http://www - یس سینمایی کورش برگزار شد. در این مجم - ی مدیرعامل کورش مال گزارش مبسوطی از ا - رعامل کورش مال گزارش مبسوطی از اقداما
انتخابات کورش مال ، هیأت‌ مدیره کورش مال ، اعضای هیئت مدیره کورش مال ، هیئت مدیره کورش ، هییت مدیره کورش ، کورش مال ، مهندس میرعالی ، کورش ، رادیو کورش ، اخبار کورش مال ، اخرین اخبار کورش مال ، انتخابات ، عضو علی‌البدل ، صدای کورش مال ، اخبار ، پردیس سینمایی کورش ، ژوپیتر کورش مال ، ژوپیتر ، میلاد حسن زاده مجری ، نیلوفر نگهبان مجری ، علی میرعالی ، حسن دارابی ، امیرحسین صادقی ، مهری عبدالوند ، سینا خسرومرادی ، فرهاد اکبری ، حمیدرضا روزبهانی ، عبدالمجید مومنی ، آقاجان محب ، بیژن مهدوی ، سیدجعفر موسوی ، علی اصغر طرزمنی ، افشین بیاطی ، دکتر فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ،
344 بازدید، چهارشنبه هفتم تیر ۹۶
اسامی مدیران کورش مالاسامی مدیران کورش مال - ا مشخص شدن اعضای جدید هیئت مدیره مرکز - اعضای جدید هیئت مدیره مرکز تجاری کورش - ت دور جدید هیئت مدیره مرکز تجاری کورش - zwnj;البدل هیئت مدیره آقای کاوه آقاج - zwnj;البدل هیئت مدیره آقای بیژن مهدو - zwnj;البدل هیئت مدیره /upl - جدید هیئت مدیره مرکز تجاری کورش مهند - جدید هیئت مدیره مرکز تجاری کورش شنبه - امی مدیران کورش مال با مشخص شدن اعضای - مرکز تجاری کورش مهندس میرعالی مدیر عا - ت مدیره مل کورش مال اسامی مدیران بخش - مرکز تجاری کورش شنبه 20 خرداد ماه 139 - دیران کورش مال با مشخص شدن اعضای جدید - عامل کورش مال اسامی مدیران بخش های ا
اعضای هیئت مدیره کورش مال ، مدیران کورش مال ، جناب سرهنگ نوروزیان : حراست ، آقای یونسی : مالی اداری ، اقای ناهید : مشاور فنی مدیرعامل ، آقای سلمانپور: مدیراجرایی ، آقای سیدی: BMS ، آقای سلامت: بازاریابی ، آقای بیاطی: فروش ، آقای حیدری: تبلیغات ، آقای دارابی : مدیری اجرایی سینما ، آقای بصیری : تدارکات ، آقای اوان: مدیر اجرایی واحدهای غذایی ، آقای جهانی : خدمات ، آقای صانعی : پارکینگ ، آقای یوسفی : فنی – مهندسی ، آقای آزادفلاح: HSE ، خانم رزق‌جو : روابط عمومی ، میلاد حسن زاده رادیو کورش ، نیلوفر نگهبان رادیو کورش ، آقای علی میرعالی ، آقای امیرحسین صادقی ، آقای حسن دارابی ، آقای حمیدرضا روزبهانی ، خانم مهری عبدالوند ، آقای سینا خسرومرادی ، آقای فرهاد اکبری ، آقای عبدالمجید مومنی ، آقای کاوه آقاجان محب ، آقای بیژن مهدوی ، عضو علی‌البدل ، مرکز تجاری کورش ، اعضای کورش مال ، گلرنگ ، گلرنگ سازه دکتر فضلی ، دکتر فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو کورش ، صدای کورش مال ، صدای لحطه های خوش ، خبرهای کورش مال ، اخبار کورش مال ، گلرنگ رسانه ،
2274 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶
بهره برداران خوش شانس کورش مال شناسایی شدندبهره برداران خوش شانس کورش مال شناسایی شدند - و باحضور اعضای هیئت مدیره کورش مال ، - ا دعوت از اعضای هیئت مدیره کورش مال ج - ن خوش شانس کورش مال شناسایی شدند قرعه - خش جشنواره کورش مال http://uupload.ir - از جشنواره کورش مال با مشارکت شرکت&qu - ریت اجرایی کورش مال) انجام شد. پس از - نواده بزرگ کورش مال و به پرداخت ملت ن - شانس کورش مال شناسایی شدند قرعه کشی - نواره کورش مال http://uupload.ir/file - نواره کورش مال با مشارکت شرکت" ب - بزرگ کورش مال و به پرداخت ملت نوید ش - ه های کورش مال اعلام خواهد شد.
رادیو کورش ، کورش مال ، رادیو کورش مال ، میاد حسن زاده ، مجری جشنواره کورش مال ، جشنواره کورش ، جشنواره ، مجری جشنواره ، میلاد حسن زاده ، مجری ، میلاد حسن زاده مجری ، به پرداخت ملت ، مجری قرعه کشی ، قرعه کشی ، اعضای هیئت مدیره کورش مال ، بهره برداران کورش مال ، پاس ، همکاری ، مراحل ، مجموعه ، جشنواره ، جشنواره کورش ، مجری جشنواره کورش ، میلاد حسن زاده مجری جشنواره کورش ، میلاد حسن زاده کورش ، مجری گری ، کارگردان ، رادیو مرکز تجاری ، سخنرانی ، مهندس میرعالی ، علی میرعالی ، مدیرعامل کورش مال ، مهندس سلمانپور ، سلمانپور ، سلمانپور مدیر اجرایی کورش مال ، مهندس سلمانپور مدیر اجرایی کورش مال ، مخاطبان ، مدیر تبلیغات به پرداخت ملت ، صحنه ، پلیس ، ساعت پلیس ، police ، تقدیر ، خانواده کورش مال ، گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر کریم فضلی ، دکتر مهدی فضلی ، کورش فضلی ، هدایا ، رسانه ، رادیو آنلاین ، رادیو نمایشگاه ، کورش ، رادیو کورش ، نیلوفر نگهبانی ، حضور ، مجری رادیو ، تست رادیو ، تست گویندگی ، استخدام رادیو ، گوینده رادیو نمایشگاه ،
246 بازدید، پنج شنبه پنجم مرداد ۹۶
شرکت سازنده