بازیگران در جشنواره

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
بازیگران در جشنواره
دارابی:برای استقبال از مخاطبان جشنواره فیلم فجر اماده ایمدارابی:برای استقبال از مخاطبان جشنواره فیلم فجر اماده ایم - پردیس کورش در مصاحبه اختصاصی با رادیو - نمایی کورش در شب های جشنواره فیلم فجر - شد تا همه در یک عملیات تیمی بتوانیم - انسجامی که در اجرای برنامه‌ها دا - ال 44 فیلم در جشنواره شرکت داشته اند. - از مخاطبان جشنواره فیلم فجر اماده ایم - در شب های جشنواره فیلم فجر برای پذیر - لی که برای جشنواره درنظر گرفته شده اس - ی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را به دلی - 44 فیلم در جشنواره شرکت داشته اند.
رادیو کورش ، پردیس سینمایی کورش ، مدیر پردیس کورش ، کورش مال ، مصاحبه با مدیر پردیس کورش ، پردیس سینمایی کورش ، بازیگر ، سینما ، جشنواره فیلم فجر ، رادیو ، رادیو نمایشگاه ، رادیو مرکز تجاری ، حواشی جشنواره ، دهه فجر ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، نیلوفر ، میلاد ، دارابی پردیس کورش ، بازیگران در جشنواره ، علی میرعالی ، مهندس میرعالی ، مدیر کورش مال ، www.kouroshmall.com ، @kouroshradio ، مصاحبه ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، خانواده گلرنگ ، دکتر فضلی ، گلرنگ رسانه ، استقبال ، ماخطبین سینما ، مخاطب ، بلیط ، تهیه بلیط جشنواره ، مدیران کورش مال ، مهندس امیر ریاضی ، بلیط کف ، اپلیکیشن پردیس کورش ،
1455 بازدید، پنج شنبه چهاردهم بهمن ۹۵