جشنواره فجر

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
جشنواره فجر
محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد .محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . - فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . بلی - تمین دوره جشنواره فجر را خریداری کرده - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر طی دو روز - فتمین دوره جشنواره فیلم فجر، پیش فروش - ی این دوره جشنواره از ساعت 10 صبح یکش - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری - نواره فیلم فجر طی دو روز در محل پردیس - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، سینماهای جشنواره ، داوران جشنواره ، ابراهیم داروغه زاده ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ،
98 بازدید، پنج شنبه چهارم بهمن ۹۷
اعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجراعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر کیارش اسد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجراست. http: - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مراسم اف - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر سه‌ش - م اختتامیه جشنواره بیست و دوم بهمن ما - نواره فیلم فجر کیارش اسدی‌زاده کارگرد - نواره فیلم فجر سه‌شنبه شب نهم به - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، افتتاحیه ی جشنواره ، سینماهای جشنواره ، اختتامیه ی جشنواره ، داوران جشنواره ، منصور ضابطیان ، ابراهیم داروغه زاده ، فیلمهای جشنواره ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
160 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
 از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . - سیاه بلیت جشنواره را نخرید . مدیر ا - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا - میزبانی از جشنواره فیلم فجر گفت: همان - طریق سایت جشنواره این موضوع را بررسی - نواره فیلم فجر تاکید کرد مردم از تهیه - نواره فیلم فجر گفت: همان طور که از اس - نواره فیلم فجر اظهار کرد: طبیعی است ک - ر ایام دهه فجر شریک شوند. ما نیز باید - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای فجر ، داوران جشنواره فجر ، فیلمهای جشنواره ، افتتاحیه ی جشنواره ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، سینما کورش ، بلیت جشنواره ، فروش فوق العاده کورش ،
141 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
حضور سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر  در میدان رقابت جشنواره فجر 37حضور سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر در میدان رقابت جشنواره فجر 37 - شمین دوره جشنواره فجر در میدان رقابت - ان سی و ش جشنواره فجر 37 برخی برندگان - سیمرغ در جشنواره فجر سال گذشته،امسال - شمین دوره جشنواره فجر هم بر عهده ابرا - شمین دوره جشنواره فجر که امسال هم در - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس - یدان رقابت جشنواره حضور دارند، می&zwn - quo; را در جشنواره سال گذشته دریافت ک - » در جشنواره حضور دارد. سعید - quo; را در جشنواره دارد. محمد نجار - نواره فیلم فجر در پردیس ملت از دهم تا
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر ، «تنگه ابوقریب» ، «به وقت شام» ، «مغز‌های کوچک زنگ زده» ، کارن همایونفر ، علیرضا زرین دست ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
139 بازدید، یکشنبه هفتم بهمن ۹۷
پاسخ های صریح داروغه زاده به انتقادات در باره ی محل افتتاحیه جشنواره فجرپاسخ های صریح داروغه زاده به انتقادات در باره ی محل افتتاحیه جشنواره فجر - افتتاحیه جشنواره فجر دبیر سی و هفتمی - کرد:رسالت جشنواره فجر حمایت از سینماس - زاده دبیر جشنواره فجر در نشست مطبوعاتی - فت: رسالت جشنواره فجر حمایت از سینماس - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد - لاعات کامل جشنواره از طریق سایت جشنوا - م کوتاه به جشنواره بازگشته است. او - . دبیر جشنواره گفت: ما در چهلمین - افت مهمانی جشنواره شرکت خواهند کرد. - نواره فیلم فجر تاکید کرد:رسالت حمایت - نواره فیلم فجر ادامه داد: هیات داوران - شنواره ملی فجر با چه منطقی ایران مال - نواره فیلم فجر با بیان اینکه ایران ما - نواره فیلم فجر دارد به میزان اهمیت آن
رادیو کورش ، جشنواره فجر ، سینمای ایران ، ابراهیم داروغه زاده ، دبیر جشنواره ، سینماهای فجر ، پردیس کورش ، افتتاحیه جشنواره ، اختتامیه جشنواره ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، سیمرغ بلورین جشنواره ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، داوران جشنواره ، سینماگران وجشنواره ، بخش مستند جشنواره ،
103 بازدید، دوشنبه هشتم بهمن ۹۷
به یاد ناصر چشم آذر با بهانه جشنواره فجربه یاد ناصر چشم آذر با بهانه جشنواره فجر - با بهانه جشنواره فجر خبر خداحافظی‌ ن - هشتمین دور جشنواره فیلم فجر شد و سال - موسیقی متن جشنواره دوازدهم را با خود - دهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد و سال - ستمین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن - نواره فیلم فجر شد و سال 1372 برای فیل - نواره فیلم فجر شد و سال 1380 با موسیق - نواره فیلم فجر را از آن خود کرد. د
رادیو کورش ، جشنواره فجر37 ، سینمای فجر ، ناصر چشم آذر ، «باران عشق» ، خسرو شکیبایی ، «قارچ سمی» ، «شمعی در باد» ، جشنواره فیلم فجر ، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن ، موسیقی متن فیلم ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، داوران جشنواره ، افتتاحیه جشنواره ،
140 بازدید، دوشنبه هشتم بهمن ۹۷
 انتشار جدول نمایش فیلم های فجر 37 در موزه سینما . انتشار جدول نمایش فیلم های فجر 37 در موزه سینما . - ‌های جشنواره فجر 37 در موزه سینم - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در موزه س - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، به نقل ا - ین دوره از جشنواره فیلم فجر، موزه سین - ین دوره از جشنواره اختصاص داده شده&zw - ش فیلم های فجر 37 در موزه سینما . برن - نواره فیلم فجر در موزه سینمای ایران ا
رادیو کورش ، جشنواره فیلم فجر ، سینمای ایران ، جدول نمایش فیلم‌ها ، سینماهای جشنواره ، سینمای مستند ، بلیت های جشنواره ، «ابراهیم داروغه‌زاده» ، دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ، هیأت داوران جشنواره فجر ، کمال تبریزی ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ،پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
129 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
تماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجرتماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجر - منتخب در جشنواره فجر انجمن کارگردانا - ه مسئولان جشنواره فجر به سینمای مستند - بیر محترم جشنواره فجر ، زمینه‌ها - ین هر ساله جشنواره ‌ فیلم فجر که گردهم - عوت کرد در جشنواره فیلم فجر به تماشای - ه یافته به جشنواره بنشینند. در متن من - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری - واره‌ فیلم فجر که گردهمایی بزرگ سینما - نواره فیلم فجر به تماشای آثار مستند ر - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، فیلم‌های مستند ، ابراهیم داروغه‌زاده ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، سینمای ایران ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، افتتاحیه جشنواره ، اختتامیه جشنواره ، داوری جشنواره فجر ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، کورش مال ،
124 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
" متری شش و نیم " درپردیس کورش - ساعت رسمی جشنواره فیلم متری شش و نیم
رادیو کورش ، پردیس کورش ، جشنواره فجر ، سینمای ایران ، جشنواره فجر 37 ، محسن تنابنده ، مهران احمدی ، فرهاد اصلانی ، نوید محمدزاده ، سیمرغ بلورین جشنواره ، داوران جشنواره ، «روزهای نارنجی» ، فیلم «بنفشه آفریقایی» ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
148 بازدید، شنبه سیزدهم بهمن ۹۷
" زهر مار " و پرسش وپاسخهای بیشمار - هارمین روز جشنواره فیلم فجر برگزار شد - سیمرغ گفت: جشنواره کلا هیجان انگیز اس - ی ام پا به جشنواره بگذارم. رضویان - نواره فیلم فجر برگزار شد. در ابتد
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، پردیس کورش ، فیلم «زهرمار» ، سیدجواد رضویان ، سیامک انصاری ، شبنم مقدمی ، پیمان عباسی ، سینمای ایران ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، بلیت های جشنواره ، انیمیشن وجشنواره ، مستند در جشنواره ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، مرکز خرید کورش ، فروش فوق العاده ،
158 بازدید، یکشنبه چهاردهم بهمن ۹۷
شرکت سازنده