جشنواره فجر 37

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
جشنواره فجر 37
استقبال علی سرتیپی از روند مثبت سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجراستقبال علی سرتیپی از روند مثبت سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر - ی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر مدیر پرد - ش فیلم‌های جشنواره فجر را اقدامی مثبت - م‌های جشنواره فجر تعجب کرده است، - دن برگزاری جشنواره هستیم، امسال هم در - های میزبان جشنواره و جدول نمایش فیلم& - نواره فیلم فجر مدیر پردیس سینمایی کو - ای جشنواره فجر را اقدامی مثبت دانست و - ای جشنواره فجر تعجب کرده است، گفت: اق - در جشنواره فجر اقدام پسندیده‌ای
رادیو کورش ، علی سرتیپی ، پردیس کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینما کورش ، سینمای ایران ، داوران جشنواره فجر 37 ، سینماهای جشنواره فجر ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، مرکز خرید کورش ، فروش فوق العاده کورش ، مجتمع تجاری کورش ،
248 بازدید، دوشنبه یکم بهمن ۹۷
منصور ضابطیان مجری مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شد .منصور ضابطیان مجری مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شد . - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شد . " من - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود - سال را در جشنواره مطبوعات کسب کرده&z - م افتتاحیه جشنواره که شامل بخش‌ه - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری - نواره فیلم فجر شد . " منصور ضابطیان " - نواره فیلم فجر خواهد بود. /uploadfile - نواره فیلم فجر خواهد بود. مراسم اف - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، منصور ضابطیان ، مجری جشنواره فجر ، جشنواره فجر 37 ، ابراهیم داروغه‌زاده ، سینمای ایران ، پردیس کورش ، کورش مال ، افتتاحیه جشنواره فجر ، جشنواره مطبوعات ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، سینماای جشنواره ، بلیط جشنواره ، داوران جشنواره ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
245 بازدید، چهارشنبه سوم بهمن ۹۷
محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد .محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . - ش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . بل - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر طی دو روز - فتمین دوره جشنواره فیلم فجر، پیش فروش - ی این دوره جشنواره از ساعت 10 صبح یکش - فتمین دوره جشنواره فجر را خریداری کرد - ده جشنواره فجر اعلام شد . بلیطهای پی - نواره فیلم فجر طی دو روز در محل پردیس - ره جشنواره فجر را خریداری کرده‌ا - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، سینماهای جشنواره ، داوران جشنواره ، ابراهیم داروغه زاده ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ،
183 بازدید، پنج شنبه چهارم بهمن ۹۷
اعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجراعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر کیارش اسد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجراست. http: - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مراسم اف - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر سه‌ش - م اختتامیه جشنواره بیست و دوم بهمن ما - نواره فیلم فجر کیارش اسدی‌زاده کارگرد - نواره فیلم فجر سه‌شنبه شب نهم به - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، افتتاحیه ی جشنواره ، سینماهای جشنواره ، اختتامیه ی جشنواره ، داوران جشنواره ، منصور ضابطیان ، ابراهیم داروغه زاده ، فیلمهای جشنواره ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
272 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
 از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . - سیاه بلیت جشنواره را نخرید . مدیر ا - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا - میزبانی از جشنواره فیلم فجر گفت: همان - طریق سایت جشنواره این موضوع را بررسی - نواره فیلم فجر تاکید کرد مردم از تهیه - نواره فیلم فجر گفت: همان طور که از اس - نواره فیلم فجر اظهار کرد: طبیعی است ک - ر ایام دهه فجر شریک شوند. ما نیز باید - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای فجر ، داوران جشنواره فجر ، فیلمهای جشنواره ، افتتاحیه ی جشنواره ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، سینما کورش ، بلیت جشنواره ، فروش فوق العاده کورش ،
242 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
حضور سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر  در میدان رقابت جشنواره فجر 37حضور سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر در میدان رقابت جشنواره فجر 37 - دان رقابت جشنواره فجر 37 برخی برندگان - ششمین دوره جشنواره فجر در میدان رقاب - ن سیمرغ در جشنواره فجر سال گذشته،امسا - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس - ششمین دوره جشنواره فجر هم بر عهده ابر - ششمین دوره جشنواره فجر که امسال هم در - ره جشنواره فجر در میدان رقابت برخی - در جشنواره فجر سال گذشته،امسال هم با - نواره فیلم فجر در پردیس ملت از دهم تا - ره جشنواره فجر هم بر عهده ابراهیم دار - ره جشنواره فجر که امسال هم در میدان ر
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، سیمرغ داران سی و ششمین دوره جشنواره فجر ، «تنگه ابوقریب» ، «به وقت شام» ، «مغز‌های کوچک زنگ زده» ، کارن همایونفر ، علیرضا زرین دست ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
250 بازدید، یکشنبه هفتم بهمن ۹۷
تماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجرتماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجر - د منتخب در جشنواره فجر انجمن کارگردان - ین هر ساله جشنواره ‌ فیلم فجر که گردهم - عوت کرد در جشنواره فیلم فجر به تماشای - ه یافته به جشنواره بنشینند. در متن من - جه مسئولان جشنواره فجر به سینمای مستن - در جشنواره فجر انجمن کارگردانان سینما - واره‌ فیلم فجر که گردهمایی بزرگ سینما - نواره فیلم فجر به تماشای آثار مستند ر - ان جشنواره فجر به سینمای مستند به رون - نواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغ
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، فیلم‌های مستند ، ابراهیم داروغه‌زاده ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، سینمای ایران ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، افتتاحیه جشنواره ، اختتامیه جشنواره ، داوری جشنواره فجر ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، کورش مال ،
225 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
" متری شش و نیم " درپردیس کورش - ساعت رسمی جشنواره فیلم متری شش و نیم
رادیو کورش ، پردیس کورش ، جشنواره فجر ، سینمای ایران ، جشنواره فجر 37 ، محسن تنابنده ، مهران احمدی ، فرهاد اصلانی ، نوید محمدزاده ، سیمرغ بلورین جشنواره ، داوران جشنواره ، «روزهای نارنجی» ، فیلم «بنفشه آفریقایی» ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
238 بازدید، شنبه سیزدهم بهمن ۹۷
" زهر مار " و پرسش وپاسخهای بیشمار - هارمین روز جشنواره فیلم فجر برگزار شد - سیمرغ گفت: جشنواره کلا هیجان انگیز اس - ی ام پا به جشنواره بگذارم. رضویان - نواره فیلم فجر برگزار شد. در ابتد
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، پردیس کورش ، فیلم «زهرمار» ، سیدجواد رضویان ، سیامک انصاری ، شبنم مقدمی ، پیمان عباسی ، سینمای ایران ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، بلیت های جشنواره ، انیمیشن وجشنواره ، مستند در جشنواره ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، مرکز خرید کورش ، فروش فوق العاده ،
273 بازدید، یکشنبه چهاردهم بهمن ۹۷