حریق در کورش مال

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
حریق در کورش مال
آتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شدآتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شد - امروز دچار حریق شده بود. بالای سر - ر صورتی که حریق فقط مربوط به بخشی از - ز آتش‌سوزی در طبقه منفی شش مجتمع کورش - cbu8a1.jpg در طبقه منفی ششم مجتمع کور - گرفته است در صورتی که حریق فقط مربوط - وزهای عادی در خدمت هموطنان عزیز خواهد - ، همکارانم در کورش مال و همراهی شما م - دار مدیران کورش مال شد ساعت 13:15 امر - ی شش مجتمع کورش رخ داد که به سرعت با - بیر مدیران کورش مال و حضور به موقع آت - ششم مجتمع کورش انباری کوچکی وجود داش - سوزی مجتمع کورش با اقتدار و تدبیر سری - دیران کورش مال شد ساعت 13:15 امروز آت - دیران کورش مال و حضور به موقع آتش نشا - دیران کورش مال و همچنین همکاری مردم و - رشنبه کورش مال باز خواهد بود و به کا - عامل کورش مال با انتشار اطلاعیه&zwnj
رادیو کورش ، کورش مال ، رادیو کورش مال ، مهندس میرعالی ، آتش سوزی در کورش مال ، حریق در کورش مال ، مهار آتش در کوروش ، آش سوزی در مجتمع کورش ، مجتمع کورش ، آتش نشان ، مهار آتش ، کورش مال در آتش ، آتش سوزی انبار در کورش مال ، مجتمع کورش آتش گرفت ، آتش سوزی کوروش ، حریق در کوروش ، مدیرعامل مجتمع کوروش ، مصاحبه مدیر کوروش با شبکه خبر ،
378 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۹۶
طراحی توسط سایت ساز یوتاب