خبرهای کورش مال

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
خبرهای کورش مال
اسامی مدیران کورش مالاسامی مدیران کورش مال - اسامی مدیران کورش مال با مشخص شدن اعض - ای جدید هیئت مدیره مرکز تجاری کورش مه - ندس میرعالی مدیر عامل کورش مال اسامی - مدیران بخش های این مجموعه را اعلام کر - دند. /uploadfile/file_portal/site_754
اعضای هیئت مدیره کورش مال ، مدیران کورش مال ، جناب سرهنگ نوروزیان : حراست ، آقای یونسی : مالی اداری ، اقای ناهید : مشاور فنی مدیرعامل ، آقای سلمانپور: مدیراجرایی ، آقای سیدی: BMS ، آقای سلامت: بازاریابی ، آقای بیاطی: فروش ، آقای حیدری: تبلیغات ، آقای دارابی : مدیری اجرایی سینما ، آقای بصیری : تدارکات ، آقای اوان: مدیر اجرایی واحدهای غذایی ، آقای جهانی : خدمات ، آقای صانعی : پارکینگ ، آقای یوسفی : فنی – مهندسی ، آقای آزادفلاح: HSE ، خانم رزق‌جو : روابط عمومی ، میلاد حسن زاده رادیو کورش ، نیلوفر نگهبان رادیو کورش ، آقای علی میرعالی ، آقای امیرحسین صادقی ، آقای حسن دارابی ، آقای حمیدرضا روزبهانی ، خانم مهری عبدالوند ، آقای سینا خسرومرادی ، آقای فرهاد اکبری ، آقای عبدالمجید مومنی ، آقای کاوه آقاجان محب ، آقای بیژن مهدوی ، عضو علی‌البدل ، مرکز تجاری کورش ، اعضای کورش مال ، گلرنگ ، گلرنگ سازه دکتر فضلی ، دکتر فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو کورش ، صدای کورش مال ، صدای لحطه های خوش ، خبرهای کورش مال ، اخبار کورش مال ، گلرنگ رسانه ،
2087 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶
رادیو کورش در اینستاگرامرادیو کورش در اینستاگرام - رادیو کورش در اینستاگرام شما می توانی - د آخرین اخبار و اطلاعات از برنامه های - رادیو کورش را در شبکه پرطرفدار اینست - اگرام جستجو نمایید. /uploadfile/file_ - ageram.jpg شما می توانیاگرام جستجو نم
اینستاگرام رادیو کورش ، رادیو کورش در اینستاگرام ، اخرین خبرهای کورش مال در اینستاگرام ، اینستاگرام ، رادیو کورش ، خبرهای اینستاگرام ، رادیو اینستاگرام ،
530 بازدید، جمعه بیست و هفتم مرداد ۹۶
شرکت سازنده