خدماتی، رفاهی و فرهنگی

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
خدماتی، رفاهی و فرهنگی
تندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مالتندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مال - ای تجاری، خدماتی، رفاهی و فرهنگی و هم - مایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مر - هاکز خرید و مجتمع های تجاری کش و ر با - و ز پنجشنبه و به میزبانی م و سسه تجارت ط - انس برندها و مراکز تجاری برتر ایران ک - ه عمل آ و رد و گفت: سال گذشته پردیس سین - جه به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه و ع
برندهای برتر مراکز خرید ، برندهای برتر مراکز خرید ، کورش مال اول شد ، تجارت طلایی ، مجتمع های تجاری ، تجارت طلایی ، هتل المپیک ، مدیریت کورش‌مال ، پنجمین کنفرانس برندها و مراکز تجاری ، شاهرخ کشاورز ، مدیرعامل مؤسسه تجارت طلایی ، پرمخاطب‌ترین پردیس سینمایی جهان ، علی میرعالی ، مهندس علی میرعالی ، تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری ، خدماتی، رفاهی و فرهنگی ، کنفرانس تجلیل از برترین برندها و مراکز تجاری ، رادیو کورش ، رادیو کوروش ، رادیو اینترنتی کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
348 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
شرکت سازنده