داوران جشنواره

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
داوران جشنواره
محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد .محل دریافت بلیت های پیش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . - ش فروش شده جشنواره فجر اعلام شد . بل - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر طی دو روز - فتمین دوره جشنواره فیلم فجر، پیش فروش - ی این دوره جشنواره از ساعت 10 صبح یکش - فتمین دوره جشنواره فجر را خریداری کرد
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، سینماهای جشنواره ، داوران جشنواره ، ابراهیم داروغه زاده ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ،
183 بازدید، پنج شنبه چهارم بهمن ۹۷
اعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجراعلام محل برگزاری، کارگردانان و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر کیارش اسد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجراست. http: - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مراسم اف - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر سه‌ش - م اختتامیه جشنواره بیست و دوم بهمن ما
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای ایران ، افتتاحیه ی جشنواره ، سینماهای جشنواره ، اختتامیه ی جشنواره ، داوران جشنواره ، منصور ضابطیان ، ابراهیم داروغه زاده ، فیلمهای جشنواره ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
272 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
 از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . از بازار سیاه بلیت جشنواره را نخرید . - سیاه بلیت جشنواره را نخرید . مدیر ا - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا - میزبانی از جشنواره فیلم فجر گفت: همان - طریق سایت جشنواره این موضوع را بررسی
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، سینمای فجر ، داوران جشنواره فجر ، فیلمهای جشنواره ، افتتاحیه ی جشنواره ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، سینما کورش ، بلیت جشنواره ، فروش فوق العاده کورش ،
242 بازدید، شنبه ششم بهمن ۹۷
پاسخ های صریح داروغه زاده به انتقادات در باره ی محل افتتاحیه جشنواره فجرپاسخ های صریح داروغه زاده به انتقادات در باره ی محل افتتاحیه جشنواره فجر - ی می شود. داوران جشنواره یک پرستیژی د - ترکیب هیئت داوران و اینکه آیا فعالیت - رییس هیئت داوران در این دوره نداریم. - اکران برای داوران یکی دو روز زودتر آغ - ود دارد تا داوران بتوانند با طیب خاطر - اریم. هیئت داوران از بین اهالی سینما - ل افتتاحیه جشنواره فجر دبیر سی و هفتم - اره ی محین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد - در ب:رسالت جشنواره فجر حمایت از سینما - زاده دبیر جشنواره فجردر نشست مطبوعات - لاعات کامل جشنواره از طریق سایت جشنوا
رادیو کورش ، جشنواره فجر ، سینمای ایران ، ابراهیم داروغه زاده ، دبیر جشنواره ، سینماهای فجر ، پردیس کورش ، افتتاحیه جشنواره ، اختتامیه جشنواره ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، سیمرغ بلورین جشنواره ، فروش فوق العاده ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، داوران جشنواره ، سینماگران وجشنواره ، بخش مستند جشنواره ،
197 بازدید، دوشنبه هشتم بهمن ۹۷
به یاد ناصر چشم آذر با بهانه جشنواره فجربه یاد ناصر چشم آذر با بهانه جشنواره فجر - ر با بهانه جشنواره فجر خبر خداحافظی‌ - هشتمین دور جشنواره فیلم فجر شد و سال - موسیقی متن جشنواره دوازدهم را با خود - دهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد و سال - ستمین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن
رادیو کورش ، جشنواره فجر37 ، سینمای فجر ، ناصر چشم آذر ، «باران عشق» ، خسرو شکیبایی ، «قارچ سمی» ، «شمعی در باد» ، جشنواره فیلم فجر ، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن ، موسیقی متن فیلم ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، داوران جشنواره ، افتتاحیه جشنواره ،
248 بازدید، دوشنبه هشتم بهمن ۹۷
 انتشار جدول نمایش فیلم های فجر 37 در موزه سینما . انتشار جدول نمایش فیلم های فجر 37 در موزه سینما . - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در موزه س - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، به نقل ا - ین دوره از جشنواره فیلم فجر، موزه سین - ین دوره از جشنواره اختصاص داده شده&zw - م‌های جشنواره فجر 37 در موزه سین
رادیو کورش ، جشنواره فیلم فجر ، سینمای ایران ، جدول نمایش فیلم‌ها ، سینماهای جشنواره ، سینمای مستند ، بلیت های جشنواره ، «ابراهیم داروغه‌زاده» ، دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ، هیأت داوران جشنواره فجر ، کمال تبریزی ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ،پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
241 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
تماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجرتماشای آثار مستند منتخب در جشنواره فجر - د منتخب در جشنواره فجر انجمن کارگردان - ین هر ساله جشنواره ‌ فیلم فجر که گردهم - عوت کرد در جشنواره فیلم فجر به تماشای - ه یافته به جشنواره بنشینند. در متن من - جه مسئولان جشنواره فجر به سینمای مستن
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، فیلم‌های مستند ، ابراهیم داروغه‌زاده ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، سینمای ایران ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، افتتاحیه جشنواره ، اختتامیه جشنواره ، داوری جشنواره فجر ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ، کورش مال ،
225 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
  افتتاحیه ی جشنواره فجر ، تحویل سال سینمای ایران افتتاحیه ی جشنواره فجر ، تحویل سال سینمای ایران - ر با معرفی داوران بخش تبلیغات ادامه پ - ان برآبادی داوران مسابقه تبلیغات سی و - افتتاحیه ی جشنواره فجر ، تحویل سال سی - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس - ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مراسم اف - ی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را در - آثار امسال جشنواره نمایان است، در این
رادیو کورش ، سینمای فجر 37 ، افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ، سینمای ایران ، سینماهای جشنواره ، داوران جشنواره ، عزت الله انتظامی ، دبیر جشنواره ، ابراهیم داروغه زاده ، سیمرغ بلورین ، عزیزالله حمیدنژاد ، علیرضا شجاع نوری ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
228 بازدید، چهارشنبه دهم بهمن ۹۷
" متری شش و نیم " درپردیس کورش - ساعت رسمی جشنواره فیلم متری شش و نیم
رادیو کورش ، پردیس کورش ، جشنواره فجر ، سینمای ایران ، جشنواره فجر 37 ، محسن تنابنده ، مهران احمدی ، فرهاد اصلانی ، نوید محمدزاده ، سیمرغ بلورین جشنواره ، داوران جشنواره ، «روزهای نارنجی» ، فیلم «بنفشه آفریقایی» ، مهندس میر عالی ،کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
238 بازدید، شنبه سیزدهم بهمن ۹۷
" زهر مار " و پرسش وپاسخهای بیشمار - هارمین روز جشنواره فیلم فجر برگزار شد - سیمرغ گفت: جشنواره کلا هیجان انگیز اس - ی ام پا به جشنواره بگذارم. رضویان
رادیو کورش ، جشنواره فجر 37 ، پردیس کورش ، فیلم «زهرمار» ، سیدجواد رضویان ، سیامک انصاری ، شبنم مقدمی ، پیمان عباسی ، سینمای ایران ، داوران جشنواره ، سینماهای جشنواره ، بلیت های جشنواره ، انیمیشن وجشنواره ، مستند در جشنواره ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ، مرکز خرید کورش ، فروش فوق العاده ،
273 بازدید، یکشنبه چهاردهم بهمن ۹۷