دکتر عباسی مدیر عامل شرکت گلرنگ

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
دکتر عباسی مدیر عامل شرکت گلرنگ
همایش رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی برگزار شد.همایش رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی برگزار شد. - کنیم. دکتر عباسی مدیر عامل شرکت گ - e) با حضور دکتر فضلی مدیرعامل گروه صن - این همایش دکتر فضلی بیان داشت: پیش ا - دکتر رجبی، مدیر امور مجامع و ارزشیابی - نگ، مدیران عامل شرکت‌های اصلی گروه (س - نگ، مدیران عامل شرکت‌های اصلی گر - کنونی هیچ شرکت بین‌المللی به ما - باشگاه ۵۰۰ شرکت برتر جهان است و همه ش - گروه صنعتی گلرنگ وجود داشت و خوب هم ب - گروه صنعتی گلرنگ ادامه داد: اگر استان - گروه صنعتی گلرنگ شاهد آن است مرهون اع - گروه صنعتی گلرنگ نیز در این همایش طی - گروه صنعتی گلرنگ و بخشی برعهده هلدینگ
گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، دکتر فضلی گلرنگ ، مهدی فضلی ، دکتر مهدی فضلی ، رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی ، استاندارد راهبری شرکتی ، Corporate Governance ، ساب هلدینگ‌ها ، دوشنبه ۲۰ فرودین ماه ، پردیس سینمایی کورش ، مهندس فاضلیان ، دکتر ابراهیمی ، دکتر سزاوار ، مهندس کیانی ، دکتر عباسی ، دکتر رجبی ، مدیر امور مجامع و ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر عباسی مدیر عامل شرکت گلرنگ ، رادیو کورش ، مجری همایش استاندارد راهبری شرکتی ، مجری همایش گلرنگ ، میلاد حسن زاده رادیو کورش ، نیلوفر نگهبان رادیو کورش ، مهندس میرعالی استاندارد راهبری شرکتی ، مجتمع کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، سینما کورش ،
370 بازدید، دوشنبه بیستم فروردین ۹۷