مراسم تشییع پیکر وترحیم جمشید مشایخی

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
مراسم تشییع پیکر وترحیم جمشید مشایخی
در آواز حق حاجت به ساز نیست در آواز حق حاجت به ساز نیست " خداحافظی با جمشید مشایخی " - " جزییات مراسم تشییع پیکر وترحیم جمش - اد برگزاری مراسم بدرقه با پیکر جمشید - م کرد که : مراسم تشییع پیکر استاد جمش - این ستاد ، مراسم ترحیم زنده یاد جمشید - که : مراسم تشییع پیکر استاد جمشید مشا - م بدرقه با پیکر جمشید مشایخی ، ضمن اب - راسم تشییع پیکر استاد جمشید مشایخی، س - داحافظی با جمشید مشایخی " جزییات اعل - قه با پیکر جمشید مشایخی ، ضمن ابراز ت - پیکر استاد جمشید مشایخی، ساعت ۹.۳۰ رو - م زنده یاد جمشید مشایخی روز سه شنبه ۲ - ذشت " جمشید مشایخی " هنرمند - ی با جمشید مشایخی " جزییات اعلام شد - پیکر جمشید مشایخی ، ضمن ابراز تاسف از - یاد جمشید مشایخی روز سه شنبه ۲۰ فرور - uot; جمشید مشایخی " هنرمند پیشکس
رادیو کورش ، پردیس کورش ، جمشید مشایخی ، در آواز حق حاجت به ساز نیست ، خداحافظی با جمشید مشایخی ، سینمای ایران ، هزاردستان ، مراسم تشییع پیکر وترحیم جمشید مشایخی ، کمال الملک هنرایران ، رضا خوشنویس ، علی حاتمی ، رضا تفنگچی ، گل‌های داوودی ، بهترین بازیگر نقش اول مرد ، سوته‌دلان ، هنرمند پیشکسوت سینما وتلویزیون ، مهندس میر عالی ، کورش مال ، مهندس دارابی ، پردیس کورش ، میلاد حسن زاده ، رادیو کورش ،
158 بازدید، جمعه شانزدهم فروردین ۹۸