مرجان ذالفقاری برنده یک دستگاه تلفن همراه

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
مرجان ذالفقاری برنده یک دستگاه تلفن همراه
برندگان ژوپیتر جایزه خود را تحویل گرفتندبرندگان ژوپیتر جایزه خود را تحویل گرفتند - مراه S9+ و مرجان ذوالفقاری برنده یک د - ست طه محبی برنده خوش شانس یک دستگاه خ - سعید مقدم برنده یک دستگاه تلفن همراه - ذوالفقاری برنده یک دستگاه تلفن همراه - ه خوش شانس یک دستگاه خودروی پژو 206 ، - مقدم برنده یک دستگاه تلفن همراه S9+ و - قاری برنده یک دستگاه تلفن همراه S9 در - وش شانس یک دستگاه خودروی پژو 206 ، سع - م برنده یک دستگاه تلفن همراه S9+ و مر - ی برنده یک دستگاه تلفن همراه S9 در جش - یک دستگاه تلفن همراه S9+ و مرجان ذوا - یک دستگاه تلفن همراه S9 در جشنواره ت - ستگاه تلفن همراه S9+ و مرجان ذوالفقار - ستگاه تلفن همراه S9 در جشنواره تابستا
مراسم اهدای جایزه برندگان جشنواره تابستانه ژوپیتر ، جشنواره تابستانه ژوپیتر ، چهارشنبه 19 مهر 97 ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شهربازی ژوپیتر ، شهربازی ژوپیتر ، طه محبی ، طه محبی برنده یک دستگاه خودروی پژو 206 ، سعید مقدم ، سعید مقدم برنده یک دستگاه تلفن همراه ، مرجان ذالفقاری برنده یک دستگاه تلفن همراه ، قرعه کشی تابستانه جشنواره شهر بازی ژوپیتر ، مدیر عامل کورش مال ، کورش مال ، مرکز خرید کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، رادیو کورش ، رادیو کوروش ، رادیو اینترنتی کورش ، رادیو اینترنتی ، حسن درابی ، علی میرعالی ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، مجریان جشنواره ژوپیتر ، مجریران ، احمدی مدیر فروش ژوپیتر ، خدادادی مدیر فروش ژوپیتر ، ساکی مدیر فروش ژوپیتر ، 206 ژوپیتر کی برد ، جوایز ژوپیتر ، زمان قرعه کشی ژوپیتر ،
192 بازدید، چهارشنبه هجدهم مهر ۹۷
شرکت سازنده