مصاحبه مهندس میرعالی

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
مصاحبه مهندس میرعالی
مهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ رادیو کورشمهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ رادیو کورش - امه مشروح مصاحبه مهندس میرعالی را خوا - شد. در طی مصاحبه های رادیو کورش با م - ل صوتی این مصاحبه نیز در همین بخش قرا - داغش برای مصاحبه مراجعه کنه چه کسی ا - گ نوروزیان مصاحبه داشته باشید و در بر - تی خاصی با مهندس میرعالی دارند و واقع - ه، کاری که مهندس میرعالی انجام دادند. - جناب آقای مهندس میرعالی خیلی لطف کرد - مهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ را - - آقای میرعالی خدمت شما سلام عرض - م. من علی میرعالی هستم ، تحصیلاتم در - . گفت آقای میرعالی آقای میرعالی یه کا - ی با مهندس میرعالی دارند و واقعا"
گزارش مهندس میرعالی ، مصاحبه مهندس میرعالی ، مصاحبه اختصاصی مهندس میرعالی ، مدیر کورش مال ، مدیرعامل کورش مال ، مدیر مرکز تجاری کورش ، میرعالی ، صاحب کورش مال ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، رادیو کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، تصویر مدیر کورش ،
3562 بازدید، یکشنبه سوم مرداد ۹۵
گالری تصاویر - مهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ رادیو کورشگالری تصاویر - مهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ رادیو کورش - امه مشروح مصاحبه مهندس میرعالی را خوا - شد. در طی مصاحبه های رادیو کورش با م - ل صوتی این مصاحبه نیز در همین بخش قرا - داغش برای مصاحبه مراجعه کنه چه کسی ا - گ نوروزیان مصاحبه داشته باشید و در بر - تی خاصی با مهندس میرعالی دارند و واقع - ه، کاری که مهندس میرعالی انجام دادند. - جناب آقای مهندس میرعالی خیلی لطف کرد - مهندس میرعالی در مقابل میکروفن داغ را - - آقای میرعالی خدمت شما سلام عرض - م. من علی میرعالی هستم ، تحصیلاتم در - . گفت آقای میرعالی آقای میرعالی یه کا - ی با مهندس میرعالی دارند و واقعا"
تصویر مدیر کورش مال ، میرعالی ، مهندس میرعالی ، کورش مال ، مدیر عامل کورش ، مصاحبه مهندس میرعالی ، مصاحبه اختصاصی میرعالی ، مصاحبه مدیر مرکز تجاری کورش ، مهندس میرعالی کورش ، رادیو کورش ، رادیو لوکال ، پخش زنده ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ،
879 بازدید، سه شنبه بیست و ششم مرداد ۹۵
مدیرعامل کورش مال: این جایزه متعلق به همه ی کورشی ها است.مدیرعامل کورش مال: این جایزه متعلق به همه ی کورشی ها است. - ز تجاری در مصاحبه با رادیو کورش گفت : - www(2).jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کور - .jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال
چهارمین همایش تقدیر از برندهای برتر ، برند برتر مراکز تجاری ، مصاحبه مهندس میرعالی ، مهندس میرعالی در رادیو کورش ، رادیو کورش در همایش ، مهندس میرعالی از نمایشگاه می گوید ، مهندس میرعالی از برندهای برتر ، تقدیر از مهندس میرعالی ، کورش مال ، رادیو کورش ، رادیو کورش مال ، میلاد حسن زاده رادیو کورش ، نیلوفر نگهبان رادیو کورش ، علی میرعالی ، مصاحبه مدیرعامل کورش مال ، مصاحبه مدیرعامل کورش ، مدیر کورش مال کیست ، میرعالی ، عکس مهندس میرعالی ، عکس میرعالی کورش مال ، عکس های علی میرعالی ، زندگی نامه مدیرعامل کورش مال ، زندگینامه علی میرعالی ، زندگینامه مهندس علی میرعالی ، افتخارات علی میرعالی ، جوایز علی میرعالی ،
2408 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم شهریور ۹۶
مصاحبه تصویری اختصاصی رادیو کورش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مالمصاحبه تصویری اختصاصی رادیو کورش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مال - ز تجاری در مصاحبه با رادیو کورش http: - ز تجاری در مصاحبه با رادیو کورش گفت : - یو کورش با مهندس میرعالی مدیر عامل کو - رادرش مال مهندس میرعالی مدیرعامل کور - www(2).jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کور - ش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مال - کور مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال - .jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال
مصاحبه مهندس میرعالی با رادیو کورش ، مدیر کوروش مال ، مهندس میرعالی ، رادیو کورش ، مجتمع تجاری کورش ،
552 بازدید، جمعه سی و یکم شهریور ۹۶
مدیرعامل کورش مال در همایش همراهان کورش کلابمدیرعامل کورش مال در همایش همراهان کورش کلاب - کورش کلاب مهندس میرعالی در همایش همر - کلاب مهندس میرعالی در همایش همراهان ک - یم. علی میرعالی در پایان سخنان خود
مهندس میرعالی در همایش همراهان کورش کلاب ، کوروش کلاب ، کورش کلاب ، کوروش مال ، مصاحبه مهندس میرعالی کوروش کلاب ، میرعالی در همایش کورش کلاب ، علی میرعالی ، مصاحبه اختصاصی مهندس میرعالی ، کوروش کلاب از نگاه میرعالی ، نطر مهندس میرعالی درباره کوروش کلاب ، سخنرانی مهندس میرعالی ، میرعالی در کوروش مال ، سخنان علی مبرعالی در کوروش کلاب ، همایش کوروش کلاب ، رادیو کوروش در کوروش کلاب ، کوروش مال ، مجتمع تجاری کوروش مال ، مجتمع تجاری کوروش ، رادیو کوروش ، میلاد حسن زاده رادیو ، نیلوفر نگهبان رادیو ، صدای کوروش ،
676 بازدید، سه شنبه هجدهم مهر ۹۶
مهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهندمهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهند - ایده دهند مصاحبه اختصاصی رادیو کورش - میرعالی در مصاحبه اختصاصی خود در پایا - یو کورش با مهندس میرعالی مدیر عامل کو - RAD(2).jpg مهندس میرعالی در مصاحبه اخ - ش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مال - .jpg مهندس میرعالی در مصاحبه اختصاصی
مهندس میر عالی موپک ، مصاحبه مهندس میرعالی موپک ، رادیو کورش موپک ، رویداد موپک ، محسن اسدی شهردار منطقه 5 ، دکتر اسدی شهردار ، مصاحبخ دکتر اسدی شهردار منطقه 5 ، شهردار منطقه 5 در رادیو کورش ، میرعالی و اسدی ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش ، رادیو کورش و دکتر محسن اسدی ، متن صحبت های مهندس میرعالی موپک ، گزارش تصویری رادیو کورش از موپک ، مصاحبه اختصاصی دکتر اسدی با رادیو کورش ، دکتر محسن اسدی در رادیو کورش ،
1725 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم مهر ۹۶
کورش مال تولدت مبارک + فیلمکورش مال تولدت مبارک + فیلم - این مراسم مهندس میرعالی مدیرعامل کور - وپیتر توسط مهندس میرعالی سبب شادی بیش - راسم مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال - توسط مهندس میرعالی سبب شادی بیش تر حض
تولد کورش مال ، سالگزد کورش مال ، سالگرد تولد کورش ، جشن تولد کورش ، تولد کورشی ها ، جشن تولد کورشی ها ، ویژه برنامه جشن تولد کورش ، مصاحبه مهندس میرعالی ، رادیو کورش ، مصاحبه رادیو کورش با مهندس میرعالی ، مهندس میرعالی در رادیو کورش ، مرکز تجاری کورش ، پاساژ کورش ، مرکز خرید کورش ، جشن تولد مرکز خرید کورش ، تولد پاساژ کورش ،
614 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
آینده مراکز تجاری از نگاه مدیرعامل کورش مال+فایل تصویریآینده مراکز تجاری از نگاه مدیرعامل کورش مال+فایل تصویری - مشروح این مصاحبه را می خوانید: - کرونا توسط مهندس میرعالی http://radio - (4)(5).jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کور - توسط مهندس میرعالی http://radiokouros - .jpg مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال،
، آینده مراکز تجاری از نگاه مدیرعامل کورش مال ، مشروح مصاحبه مهندس میرعالی با ماهنامه تجارت طلایی با موضوع آینده مراکز تجاری و صنعت ریتل در دوران کرونا ، مصاحبه مهندس میرعالی با ماهنامه تجارت طلایی ، آینده مراکز تجاری و صنعت ریتل در دوران کرونا ، رادیو کورش ، رادیو کورش مال ، کورش مال ، رادیو مرکز تجاری کورش ، مهندس میرعالی مدیرعامل کورش مال ، ماهنامه تجارت طلایی ، بررسی وضعیت مراکز تجاری و صنعت ریتل ، دوران کرونا و پس از آن ،
190 بازدید، سه شنبه نوزدهم فروردین ۹۹