مصاحبه مهندس میرعالی موپک

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
مصاحبه مهندس میرعالی موپک
مهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهندمهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهند - ایده دهند مصاحبه اختصاصی رادیو کورش - میرعالی در مصاحبه اختصاصی خود در پایا - یو کورش با مهندس میرعالی مدیر عامل کو - RAD(2).jpg مهندس میرعالی در مصاحبه اخ - ش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مال - .jpg مهندس میرعالی در مصاحبه اختصاصی - اسم رویداد موپک /uploadfile/file_port - حیه رویداد موپک با اشاره به استقبال خ - ش افتتاحیه موپک که خیلی از نابغه های
مهندس میر عالی موپک ، مصاحبه مهندس میرعالی موپک ، رادیو کورش موپک ، رویداد موپک ، محسن اسدی شهردار منطقه 5 ، دکتر اسدی شهردار ، مصاحبخ دکتر اسدی شهردار منطقه 5 ، شهردار منطقه 5 در رادیو کورش ، میرعالی و اسدی ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش ، رادیو کورش و دکتر محسن اسدی ، متن صحبت های مهندس میرعالی موپک ، گزارش تصویری رادیو کورش از موپک ، مصاحبه اختصاصی دکتر اسدی با رادیو کورش ، دکتر محسن اسدی در رادیو کورش ،
836 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم مهر ۹۶
شرکت سازنده