بازیگر پرحاشیه سینما بالاخره ازدواج کرد

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۶/۹/۱۸ شنبه
(4)
(0)
بازیگر پرحاشیه سینما بالاخره ازدواج کرد
بازیگر پرحاشیه سینما بالاخره ازدواج کرد

این بازیگر روی صفحه اینستاگرام خود این عکس را با پست زیر منتشر کرد:

به کسى که از ته دل میخواستمش رسیدم…

خدا رو شاکرم

این اتفاق، من رو وارد مرحله جدیدى از زندگى کرد که از ته قلب خوشحالم

بیشتر، از شعف خانواده ام خوشحالم که آرزوى هر پدر و مادرى دیدن خوشبختى فرزندشه…

با خانواده اى وصلت کردم که پر از مهر و محبت و ادب و انسانیت هستند و هیچ چیز مهمتر از محبت از درون و بیرونشون نیافتم…

براى خوشبختى من و همسرم دعاى خیر کنید…

یا حق

شرکت سازنده